Cube App -tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä toimii Cube manager -ohjelmistoa käyttävä kuntoklubi. Tarkemmat rekisteriselosteet löydät oman kuntoklubisi kotisivuilta.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietojen käsittelijöinä toimivat Cube manager -ohjelmistoa käyttävä kuntoklubit ja niiden käyttämät alihankkijat sekä Cubemanager Oy, Telia Oyj ja Sergel Oy. Tarkemmat tiedot löydät oman kuntoklubisi kotisivuilta.